ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์สูตรไตร-แฟกเตอร์

ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์สูตรไตร-แฟกเตอร์

ผลิตภัณฑ์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์นี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพราะช่วยเรื่องการเสริมภูมิคุ้มกัน โดยตรงและเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในโลกที่ได้รับการจดสิทธบัตรในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับการยอมรับอีกกว่า 50 ประเทศทั่วโลกถึงคุณภาพและความปลอดภัยและที่สําคัญที่สุดคือโมเลกุลทรานสเฟอร์แฟกเตอร์นี้สามารถใช้ได้กับคนในทุกช่วงวัย จากการวิจัยรองรับว่าใช้ได้กับเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ